ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε

Η ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. κινούμενη πάντα με ανεπτυγμένη περιβαλλοντολογική συνείδηση συνεχίζει την πολυετή συνεργασία της με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. που αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.

Η ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. , σεβόμενη το περιβάλλον δρα πάντοτε σύμφωνα με τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, έχοντας την αμέριστη αρωγή της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. . Η εταιρία, συλλέγει τις παλαιές συσκευές και τις αποστέλλει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης όπου αποσυναρμολογούνται ενώ πραγματοποιείται απορρύπανση και μηχανική επεξεργασία κατά την οποία συλλέγονται τα εναπομείναντα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ξανά ως πρώτες ύλες.

Σκοπός της εταιρίας, μέσω της πολυετούς συνεργασίας της με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. , είναι να συνδράμει στην μείωση των απορριμμάτων καθώς και στα προβλήματα διαχείρισης τους. Προσδοκά μέσω της ανακύκλωσης στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξασφαλίζοντας παράλληλα ελάφρυνση του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων με απώτερο στόχο την καλύτερη υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη που θα διασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά.

Αφού ευχαριστήσουμε όλους εσάς που κατέχετε μια συσκευή της ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. , σας παροτρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια όλων για ένα καλύτερο μέλλον σε ένα καθαρό περιβάλλον, ανακυκλώνοντας τις παλαιές συσκευές σας στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.electrocycle.gr .