Επικοινωνία

Ελλάδα

Διεύθυνση: Κελετσέκη 8, Αθήνα, 111 45
Τηλ: 0030 – 210 8543 260
Fax: 0030 – 210 8543 271
E-mail: info@vassilias.gr

Βουλγαρία

VASSILIAS INTERNATIONAL L.T.D.
MANASTIRSKI LIVADI WEST, VITOSHA REGION 1618
3 “Byalo pole” str., “Comfort” office center, 3-th fl., office 10-11
SOFIA
BULGARIA
TEL. 00359 2 9584378-79
00359 2 9505340

FAX: 00359 2 9587371

Ρουμανία

S.G. VASSILIAS S.R.L.
METAV BUSINESS PARK
6777, Bihariei Street
Sector 1
Bucharest, ROMANIA
TEL/FAX: 0040 2 1 201 1725 – 6 – 7
URL: www.vassilias.ro
e-mail: rohnson@vassilias.gr

Τσεχία

ELECTRA TRADE S.R.O.
HOLECKOVA STR. 15
15000 PRAGUE 5
CZECH REPUBLIC
TEL. 0042 0 2 5731 1212
0042 0 2 5731 1266
0042 0 2 5731 1280
FAX. 0042 02 5731 1279
URL: www.electra-trade.cz
e-mail: electra-trade@electra-trade.cz

    Φόρμα Επικοινωνίας